Neurolingwistyka.com

Grzegorz Halkiew- Hipnoza, NLP Coaching, Terapie naturalne (niepubliczna placówka oświatowa MEN)

Certyfikowany kurs MEN

WHO zaleca akredytowanie szkół uczących medycyny naturalnej i licencjonowanie terapeutów za pomocą odpowiednich instytucji.  Absolwenci naszej szkoły po zdaniu egzaminu końcowego otrzymają dyplom i zaświadczenie zgodne z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej (MEN) oraz rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS). Czytaj więcej:)

Kursy doskonalące

Nasza szkoła ma statut placówki niepublicznej, a kadra posiada uprawnienia pedagogiczne, dzięki temu masz gwarancję, że człowiek który Ciebie uczy, ma najlepsze intencje i wyjątkowe umiejętności. Chcemy, abyś kształcąc się u nas zdobył wszechstronną wiedzę na temat terapii naturalnych, coachingu, NLP czy hipnozy. Zobacz listę najbliższych szkoleń!

Rozwój duchowy

Gdy koncentrujesz się na tym, co Ciebie naprawdę ekscytuje, odnajdujesz w sobie moc, która dodaje skrzydeł. Jedyną drogą do pozbycia się mentalnych przeszkód jest włączenie myślenia i prawdziwe poznanie siebie- tylko wtedy możesz zrozumieć, czego naprawdę chcesz i uwolnić się od biegania za innym.... czytaj o rozwoju!

Grzegorz Halkiew

Witam, nazywam się Grzegorz Halkiew- Umysłem nieświadomym i tym wszystkim, co ukrywa się przed przeciętną ludzką świadomością zacząłem na poważnie zajmować się w 1996 roku. Dziś jestem wykładowcą i instruktorem hipnozy, nlp, coachingu, systemowej terapii rodzin, biomasażu. Pełnię też społecznie funkcję Starszego Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów.

Więcej

 

Jesteś osobą bezrobotną?

- sfinansuj swoje kursy poprzez Powiatowy Urząd Pracy

Więcej

Najbliższe szkolenia

Szkolnictwo zawodowe (Naturoterapia)

(wszystkie kursy dostępne również dla wolnych słuchaczy)

Kierunki studiów:

  • Hipnoza i hipnoterapia
  • NLP Coach oraz Family Coach, czyli terapia systemowa rodzin (Konstelacje Rodzinne)
  • Bioenergoterapia (Związek Rzemiosła Polskiego)
  • Biomasaż, klawipunktura oraz akupunktura
  • Naturopatia

 

     czytaj więcej

              KRD             zaswiadczenie MEN                    

NLP Coaching Hipnoza- Grzegorz Halkiew (zaświadczenia MEN)

Wstęp - NLP i hipnoza

Każda zamierzona działalność, której efektem jest wpływ na świadomość/podświadomość drugiej osoby jest hipnozą.... A to oznacza, że hipnoza jest nauką o świadomości.

Najnowsze badania w neuropsychologii podkreślają znaczenie ludzkich intencji w procesie konstruowania rzeczywistości. Badania te wskazują, że przynajmniej 80% wszystkiego, co jest spostrzegane jako zewnętrzne, jest wewnętrznie tworzone przez umysł .

Ludzkie intencje są procesem psychologicznym, w którym rzeczywistość jest konstruowana. „Intencja jest siłą, która porządkuje informacje w świadomości” . Intencja koncentruje uwagę, a to, co jest zauważone, staje się „rzeczywiste”.

Niektórzy teoretycy motywacji sugerują, że niezbędne jest napięcie pomiędzy pożądanym rezultatem a obecną rzeczywistością- napięcie, które to napędza proces osiągania celu. Jest to newtonowskie myślenie. Opiera się na założeniu, że siła lub pęd są koniecznymi częściami procesu zmiany. Ten typ myślenia zakłada niezgodność pomiędzy obecną rzeczywistością a rzeczywistością pożądaną, która wyzwala siłę, konieczną do osiągnięcia celu. Kwantowe postrzeganie jest zdolnością widzenia intencjonalnego.

Teoria kwantowa dostarcza nowej możliwości przez zasugerowanie, że kreowanie jest raczej wynikiem koncentracji, niż siły. W perspektywie kwantowej, gdy zmieniamy naszą koncentrację, życie ukazuje się inaczej.

Czy wiesz, ze ludzie chętnie zmieniają swoje samochody, ale często nie zmieniają swojego sposobu myślenia?

Każdy może się doskonalić i każdy posiada niepowtarzalne możliwości rozwoju. Każdy człowiek jest ważny, różnimy się tylko wyglądem, sposobem ekspresji. Większość ludzi nauki zgodzi się zapewne z stwierdzeniem, że wiedza naukowa jest wiedzą racjonalną. I nie ma w niej miejsca na pozaracjonalną wiedzę intuicyjną. Dlatego A. Tversky stawiając pytanie, dlaczego mądrzy ludzie podejmują głupie decyzje, odpowiada, że główną barierą są ich przekonania. Innymi słowy, chodzi o przekonania, które składają się na obowiązujący w nauce paradygmat.

Tylko pełne zrozumienie mechanizmów działania ludzkiej psychiki pozwoli przekroczyć jej ograniczenia. czytaj więcej

Ważne!
1. Warsztaty choć mają charakter terapeutyczny i często prowadzą do uzdrowienia, to jednak NIE zastępują leczenia, które jest odmienną dyscypliną. Jeżeli jesteś w trakcie psychoterapii lub leczenia psychiatrycznego, lub jesteś osobą wymagającą takiego leczenia, przed zapisaniem się na szkolenia skonsultuj się ze swoim lekarzem.

2. Informacje o szkoleniach, warsztatach i kursach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

Facebook