pixel Cech NiH Umiejętności kwantowe | NLP Coaching Hipnoza- Grzegorz Halkiew (zaświadczenia MEN)

Umiejętności kwantowe

Szybkości, zwinności i adaptacyjności nie da się osiągnąć przy wykorzystaniu tradycyjnych umiejętności zarządzania, jak planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolę. Organizacje sieciowe nie tylko kreują nowe strategie, ale wymagają nowych umiejętności – umiejętności, które umożliwiają ich członkom zaangażowanie się w realizację celu organizacji. Perspektywa kwantowa, która „charakteryzuje wszechświat raczej jako dynamiczny, nieprzewidywalny, subiektywny, samoorganizujący się system niż statyczną, przewidywalną, obiektywną maszynę”[1], dostarcza ramy teoretycznej dla siedmiu umiejętności kwantowych. Umiejętności te definiowane są jak poniżej:

1.     Quantum Seeing (kwantowe postrzeganie): zdolność do postrzegania intencjonalnego,

2.     Quantum Thinking (kwantowe myślenie): zdolność do myślenia za pomocą paradoksu,

3.     Quantum Feeling (kwantowe odczuwanie): zdolność do odczuwania życia,

4.     Quantum Knowing (kwantowe poznawanie): zdolność do poznawania poprzez intuicję,

5.     Quantum Acting (kwantowe działanie): zdolność do działania odpowiedzialnego,

6.     Quantum Trusting (kwantowe zaufanie): zdolność do zaufania w procesy życia,

7.     Quantum Beeing (kwantowe bycie): zdolność do bycia w relacji[2].


[1] C. Shelton, 1999, Quantum Leaps, Boston: Butterworth-Heinemann, s. 4.

[2] C. Shelton, 1999, Quantum Leaps, Boston: Butterworth-Heinemann, s. 4.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Facebook
Analytics