pixel Cech NiH Naturopatia

Naturopatia

Słowo naturopatia pochodzi z języka greckiego, w tłumaczeniu – „choroba natury”.

Naturopatia jako medycyna naturopatyczna jest formą medycyny alternatywnej i komplementarnej. Poprzez to, że zawiera w sobie szeroki wachlarz naturalnych metod leczenia, często mylona jest z naturoterapią. 

Korzenie naturopatii sięgają 19-tego wieku. Rozwijała się początkowo w Niemczech, a następnie w USA, gdzie została przywieziona z Niemiec przez Benedykta Lusta. Lust wraz z żoną stworzył w stanie Nowy York najpierw centrum terapii naturalnych Youngborn Nature Cure Health Resort, a następnie pierwszą szkołę naturopatii.

 

Przygotowanie zawodowe

Cech Naturopatów i Hipnotyzerów wraz z Akademią Doskonalenia Zawodowego Naturopata przygotowują do zawodowego stosowania Naturopatii a uczestnicy kursów otrzymują stosowne zaświadczenia potwierdzające wiedzę i kwalifikacje.  Po zdaniu egzaminu państwowego uprawnienia zyskują statut europejski.

 Aktualne zasady dopuszczenia do egzaminu czeladniczego w zawodzie Naturopata - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych >>czytaj więcej

Kursy powinny być poświadczone zaświadczeniem wydanym zgodnie z wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

Najbliższe egzaminy państwowe

Jesteś absolwentem naszych szkoleń lub posiadasz już za sobą szkolenia z zakresu medycyny naturalnej, zapraszamy na egzamin państwowy, który odbędzie się w dniu:

  • 18-19 grudnia 2018 w Warszawie

Cena egzaminu:

  • Egzamin mistrzowski – 1 422 zł.
  • Egzamin czeladniczy – 711 zł.
  • Egzamin sprawdzający – 237 zł.

Informacje szczegółowe o egzaminie znajdą się na stronie Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów.

Chcesz wiedzieć więcej, napisz do nas wypełniając poniższy formularz.

Tu znajdziesz opis standardu zawodu.

 

Szkolenia Naturopata

- diagnostyka psychometryczna 27-29 lipca lub online

- Regresja + LBL 3-5 sierpnia, lub 26-28 października

- Akupunktura- kurs zawodowy (jeden moduł z pięciu dostępnych)

- Terapie manualne (Andrzej Bednarczyk- biomasaż, chiropraktyka, osteopatia- kurs zawodowy- dwa moduły z 6 zjazdów)

- Konstelacje rodzinne- kurs zawodowy 19-25 listopada

Kursy wykupione oddzielne kosztują 6.630,00 zł

Pakiet I

- wszystkie szkolenia wykupione jednorazowo z zniżką, to tylko 5700 zł

Pakiet II

- dla osób, które uzyskały już stosowne wykształcenie w innych placówkach (mają wymagane dokumenty MEN potwierdzające to wykształcenie) i chcą przystąpić do egzaminu państwowego dającego uprawnienia międzynarodowe

- Naturopata online (czeladnik) 60 godzin

- Naturopata online (mistrz) 60 godzin Cena 1370 zł

Pakiet III

- dla osób, które mają już praktykę i chciały by uzyskać doszkolenie online do zawodu Naturopaty 180 godz.

- Akupunktura online 60 godzin

- Chiropraktyka, osteopatia online 30 godzin Coaching i hipnoterapia online 30 godzin

- Kurs przedegzaminacyjny czeladnik/mistrz online 60 godzin

Cena 3610 zł

Uczestnicy kursów otrzymają zaświadczenie wg MEN potwierdzające wiedzę i kwalifikacje uprawniające do stanięcia przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia.

Kurs dodatkowy Przygotowanie do zawodu Naturopaty

- Anatomia i fizjologia 110 godz. online

Terapie Manualne

Prowadzimy szereg szkoleń w zakresie Terapii Manualnych-

nasi wykładowcy to :

Informacje szczegółowe na stronie Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów

Zgłoszenie

- kurs dzienny- poda datę kursu
- kurs eksternistyczny online- pozostaw pole puste

Facebook
Analytics