pixel Cech NiH Przedsionek nowego życia

Przedsionek do nowego życia. Nowy Świat

  • Każdy z nas wie, jakie ma życie.
  • Wielu wie, o co chciałoby swoje życie wzbogacić……
  • A gdyby tak wzbogacić nie tylko swoje życie, ale świadomie budować Nowy Świat?

Coraz częściej powstają społeczności, które nie tylko mają wizję Nowego Świata, ale i wprowadzają ją w życie. Mikroregiony z własną walutą i bankiem wspierającym lokalną działalność, Camphill Special School – sieć szkół zajmujących się dziećmi upośledzonymi prowadzona przez wolontariuszy. W zamian za opiekę nad dziećmi Camphill zapewnia im wyżywienie, zakwaterowanie i kieszonkowe na cały czas pobytu….

Zadaję sobie pytanie, co my moglibyśmy zrobić dla zbudowania Nowego Świata. Co mogę zrobić ja, co możesz zrobić Ty?

Gdy zechcesz budować Nowy Świat, zapraszam do dzielenia się pomysłami, do działalności w Radzie Fundacji Polskiego Instytutu Neurotransgresji, do działalności w ramach Zarządu Fundacji.

Rudyard Kipling - "List do syna"

Jeżeli zdołasz
Zachować spokój,
Chociażby wszyscy już go stracili,
Ciebie oskarżając;
Jeżeli nadal masz nadzieję,
Chociażby wszyscy o Tobie zwątpili,
Licząc się jednak z ich zastrzeżeniem;
Jeżeli umiesz czekać bez zmęczenia,
Jeżeli na obelgi nie reagujesz obelgami,
Jeżeli nie odpłacasz za nienawiść nienawiścią,
Nie udając jednakże mędrca i świętego;
Jeżeli marząc – nie ulegasz marzeniom;
Jeżeli rozumując-
Rozumowania nie czynisz celem;
Jeżeli umiesz przyjąć sukces i porażkę
Traktując jednakowo oba te złudzenia;
Jeżeli ścierpisz wypaczenie prawdy
Przez ciebie głoszonej,
Kiedy krętacze czynią z niej zasadzkę,
By wydrwić naiwnych
Albo zaakceptujesz ruinę tego,
Co było treścią twego życia,
Kiedy pokornie zaczniesz odbudowę
Zużytymi już narzędziami;
Jeśli potrafisz na jednej szali
Położyć wszystkie twe sukcesy
I potrafisz zaryzykować,
Stawiając wszystko na jedną kartę,
Jeśli potrafisz przegrać
I zacząć wszystko od początku, bez słowa,
Nie żaląc się, że przegrałeś,
Jeżeli umiesz zmusić serce, nerwy, siły,
By nie zawiodły,
Choćbyś od dawna czuł ich wyczerpanie,
Byleby wytrwać, gdy poza wolą
Nic już nie mówi o wytrwaniu;
Jeżeli umiesz rozmawiać z nieuczciwymi,
Nie tracąc uczciwości
Lub spacerować z królem w sposób naturalny;
Jeżeli nie mogą cię zranić nieprzyjaciele
Ani serdeczni przyjaciele;
Jeżeli cenisz wszystkich ludzi,
Nikogo nie przeceniając;
Jeżeli potrafisz spożytkować każda minutę,
Nadając wartość każdej przemijającej chwili;

Twoja jest ziemia i wszystko, co na niej
I – co ważniejsze – synu mój -
Będziesz CZŁOWIEKIEM.

Żyć świadomie

1. Postawa

Najlepszą postawę, jaką można przyjąć w czasie otrzymywania nauk duchowych jest – słuchać, wyciągać wnioski i doświadczać – to znaczy intelektualnie rozumieć nauki, zrozumieć znaczenie słów, aby w końcu zastosować ich treść w praktyce.
Jeżeli przyjmie się taką postawę w stosunku do nauk, proces nauczania będzie przebiegał w sposób ciągły i bez przeszkód. Jeżeli jednak odbieranie nauk zatrzyma się na poziomie intelektualnym, może stać się to przeszkodą.

Facebook
Analytics