pixel Cech NiH Pętle innowacji i wiedzy | NLP Coaching Hipnoza- Grzegorz Halkiew (zaświadczenia MEN)

Pętle innowacji i wiedzy

Literatura i linki

 

     [1] Amidon D. M.: Ten Definitions of Innovation, International Listed in Collaborative Innovation and the Knowledge Economy, 1999,

     http://www.entovation.com/innovation/10definitions.htm

     [2] Arthur B. M.: Positive Feedback in the Economy, “Scientific American”, 1989, 262.

     [3]Blaug M.: Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1995.

     [4]Campa R., Zielonka P.: Najnowsze odkrycia neurofizjologii kontra homo economicus, „Nasz Rynek Kapitałowy”, 2003, 7.

[5] Farrell D.: The Real New Economy, “Harvard Business Review”, 01.10. 2003.

     [6] Grabher G., Stark D.: Zorganizowana i organizująca różnorodność: Teoria ewolucji, Analiza sieci koordynacji i postsocjalizm, Kraków, Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1997. 

     [7]Kaplan S., Foster R.: Creative Destruction, Why Companies That Are Built to Last Underperform the Market – and How to Successfully Transform Them, NY, McKinsey & Company, Inc. United States, 2001.

     [8]Kelly K.: Nowe reguły nowej gospodarki, Dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią,  WIG-Press, Warszawa, 2001.

[9] Kisielnicki J., Szyjewski Z.: „Nowa ekonomia” a współczesna informatyka, [w:] „EiOP”, 2002, nr 1.

[10] Koch R.: Wszechmocne prawa, Nauka sukcesu w biznesie, Wydawnictwo K. E. Liber, Warszawa, 2002. 

    [11] Konecki K.: Reprodukcja w kulturze organizacyjnej – co odtwarza kultura organizacyjna?, [w]: „Organizacje przyszłości, Szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej”, pod red. L. Zbiegień-Maciąg, Kraków, Poltext, 2003.

[13] Kukliński A.: Gospodarka oparta na wiedzy, Wyzwanie dla Polski XXI wieku, KBN, Warszawa, 2001. 

[14] Kwaśnicki W.: Ekonomia ewolucyjna – w poszukiwaniu alternatywnego wyjaśnienia rzeczywistości społeczno-gospodarczej, 2001,

http://prawo.uni.wroc.pl/~kwaśnicki/todownload/KongresEk2001.pdf

     [15] Lalman D., Oppenheimer J., Swistak P.: Formalna teoria wyboru racjonalnego: Kumulatywne nauki polityczne, [w:] „Studia Socjologiczne”,  1994, 3-4.

     [16] Mazur A., Zys L.: Ocena procesów innowacji wpływających na sukces w małych i średnich przedsiębiorstwach – projekt badań, [w:] „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej”, Organizacja i Zarządzanie, pod red. J. Lewandowski, 2005, z. 42 (w druku).

     [17] Mazur A., Jaksa M.: Wiedza w perspektywie autopojetycznej, [w:] „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej”, Organizacja i Zarządzanie, pod red. J. Lewandowski, 2004, z. 39.

[18] Maddy P.: Wierząc w aksjomaty, [w:] „Współczesna filozofia matematyki”, pod red. R. Murawski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002.

[19] Nowak A.: Dynamical minimalism: Why less is more in psychology, [w:] „Personality and Social Psychology Review”, 2004, T. 8.

[20] Nesterowicz P.: Organizacja na krawędzi chaosu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 2001.

[21] Świstak P.: Ewolucyjne podstawy instytucji społecznych, [w:] “Decyzje”, Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań nad Decyzjami, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, 2004, Nr 1.

[22] Sułek A.: Ogród metodologii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2002.

[23] Waldrop M.: Complexity, The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos, Simon & Schuster, NY, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore, 1992.

[24] Wilder R. L.: The Axiomatic Method, w: The World of Mathematics, Simon & Schuster, New York, 1956.

[25] Varela F.: Gdy pojawia się ja, [w]: Trzecia kultura, pod red. J. Brockman, Wydawnictwo CIS, Warszawa, 1996.

[26] Verhaeghe A., Kfir R.: Managing innovation in a knowledge intensive technology organization (KITO), R&D Management 2002, 32, 5.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Facebook
Analytics