pixel Cech NiH Pętle innowacji i wiedzy | NLP Coaching Hipnoza- Grzegorz Halkiew (zaświadczenia MEN)

Pętle innowacji i wiedzy

3. Struktury tworzące strumienie innowacji

     Dotychczasowe badania innowacji, prowadzone w ramach nowej ekonomii wiedzy pozwalają przypuszczać, że innowacje powstają w dynamicznych sieciach relacji, w efekcie powtarzającego się cyklu wymiany informacji i wiedzy [16,17]. Struktura powiązań informacji i wiedzy odgrywa ogromną rolę w procesie tworzenia innowacji. Nie sformułowano jednak żadnych sensownych założeń, co do struktury strumieni innowacji. W tym celu konieczna jest odpowiedź na następujące pytania:

1.W jaki sposób struktura sieci relacji wpływa na tworzenie się strumieni innowacji?

2.W jaki sposób określona struktura sieci relacji wpływa na przekonania jednostek i tworzenie się kolektywnej innowacji i wiedzy? 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Facebook
Analytics