pixel Cech NiH Organizacje kwantowe | NLP Coaching Hipnoza- Grzegorz Halkiew (zaświadczenia MEN)

Organizacje kwantowe

Organizacje kwantowe różnią się od organizacji tradycyjnych, podobnie jak fizyka kwantowa różni się od fizyki klasycznej. Organizacja kwantowa może być zdefiniowana jako organizacja stale zmieniająca się, adaptacyjna, zwinna i bez ostrych granic – taka, w której informacja i innowacja przepływa swobodnie.

„To miejsce pracy, które działa na rzecz każdego – członków zespołu, inwestorów, dostawców, klientów, społeczności i planety. Organizacja kwantowa uznaje bogactwo różnorodnych perspektyw oraz tworzy procesy, które lokalizują i honorują tę różnorodność. Takie organizacje doceniają konflikt, poznanie poprzez dialog, nawet najbardziej rozbieżne pomysły mogą znaleźć wspólne rozumienie. Chaos uważa się za naturalną część ewolucji systemów. Władza i kontrola są zastępowane głębokim poczuciem zaufania w zdolność życia do samoorganizacji. Wszyscy interesariusze są szanowani, a każdy ma wkład w decyzje, które wpływają na całość”[1].

Organizacje kwantowe są projektowane w celu maksymalizowania wszystkich korzyści sieciowych – szybkości, elastyczności i wytrzymałości. W odróżnieniu od piramidowej struktury organizacji tradycyjnych, organizacje kwantowe modelowane są na wzór systemów sieciowych, podobnych do żywych organizmów. R. Kilmann definiuje organizacje kwantowe jako „rewolucyjną, nową organizację – taką, która jest organicznie dopasowana do żywej, konkurencyjnej światowej ekonomii”[2]. Pisze dalej: „Wszyscy zatrudnieni uczestnicy organizacji kwantowej byliby energetycznie zaangażowani w projektowanie systemów formalnych (obejmujących strategię, struktury i systemy nagród) – które mogłyby również włączyć aktywne uczestnictwo głównych zewnętrznych interesariuszy (np. dostawców i odbiorców). To rozproszone uczestnictwo oznacza, że przekazywanie wiedzy przez uczestników o ich pracy w organizacji (obejmujące ich umiejętności, zainteresowania i doświadczenia) będzie wpływało na to, jak strategia, struktura i nagrody są zaprojektowane –

oraz dostosowane – jedne do drugich…Takie proaktywne, rozproszone, uczestniczące podejście do przeprojektowania systemów formalnych… jest główną cechą organizacji kwantowych”.

Menadżerowie w mechanistycznej organizacji planują, organizują, kierują i kontrolują zachowanie pracowników. Członkowie organizacji kwantowych samoorganizują się w działaniu. W organizacjach kwantowych „Komunikacja jest wielokierunkowa”. Podejmowanie decyzji jest dzielone. Ludzie mają wiele umiejętności. Zaufanie jest wysokie[3]. Jak zademonstrowała al.–Kaida, organizacja sieciowa może zrekompensować braki w technologii lub braki w zasobach finansowych i ludzkich.

Peter Schwartz, współzałożyciel Global Business Network, wierzy, że siła takiej sieci może być uchwycona w akronimie SPIN – podzielonej (segmented), policentrycznej (polycentric), ideologicznie zintegrowanej sieci (ideologically integrated network). „Jej pół-autonomiczne części nie potrzebują siebie do przetrwania, ani żaden SPIN nie opiera się na jednym liderze – w rzeczywistości, wyłączenie lidera, może pobudzić sieć, której najważniejszą zaletą jest jej ideologiczny ferwor”[4]. Według Schwartza i innych teoretyków sieci podstawową siłą takich organizacji jest pasja jej uczestników[5]. Uczestników wiążą głęboko podzielane wartości, a wartości te tworzą silne poczucie celu. Poczucie wspólnego celu stwarza możliwości kwantowego skoku, skoku ponad newtonowską konkurencyjnością.


[1] C. Shelton, 1999, Quantum leaps, Boston: Butterworth-Heinemann, s. 181-182.

[2] R. Kilmann, 2001, Quantum organizations, Palo Alto: Davies-Black, s. 69.

[3] T. A. Stewart, 2001, America`s secret weapon, Business 2.0., December, s. 60.

[4] T. A. Stewart, 2001, America`s secret weapon, Business 2.0., December, s. 61.

[5] T. A. Stewart, 2001, America`s secret weapon, Business 2.0., December, s. 61.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Facebook
Analytics