pixel Cech NiH Metoda Dwupunktu

Metoda Dwupunktu - kwantowa matryca energetyczna

Wstęp

Wiek XX był bezprecedensowy jeżeli chodzi o postęp naukowy. Wiele odkryć nastąpiło tak szybko, że pozostawiły nas w stanie oszołomienia. Chociaż otworzyły drzwi do nowych możliwości, nie byliśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie: Co ta nowa informacja oznacza dla naszego życia?

Tak, jak wiek XX był czasem odkryć, możemy się przekonać, że wiek XXI jest okresem zrozumienia sensu tego wszystkiego, co odkryliśmy. W proces ten zaangażowanych jest wielu naukowców głównego nurtu, nauczycieli i badaczy naszego czasu. Podczas, gdy istnienie uniwersalnego pola energii steoretyzowano, zwizualizowano, opisano i wyobrażono, dopiero niedawno wykonano doświadczenia, które udowodniły raz na zawsze istnienie Matrycy.

W latach 1993-2000 seria bezpośrednich eksperymentów wykazała istnienie ukrytego pola energii, w którym zanurzony jest wszechświat.

Właśnie wtedy biolog kwantowy Vladimir Poponin ogłosił wyniki badań, które on i jego koledzy z Peterem Gariaevem włącznie, prowadzili w Rosyjskiej Akademii Nauk. W czasopiśmie, które ukazało się w Stanach Zjednoczonych w 1995 roku, opisali serię eksperymentów wskazujących na to, że ludzkie DNA bezpośrednio wpływa na świat fizyczny poprzez coś, co jak wierzyli, było nowym polem energii łączącym je ze sobą. Pole to prawdopodobnie nie było nowe lecz istniało zawsze, ale nie było nigdy rozpoznane, gdyż jest taką forma energii, do pomiaru której nie mieliśmy nigdy odpowiedniego sprzętu.

Dr Poponin we wstępie do swojego raportu pisze:

Wierzymy, iż to odkrycie ma kolosalne znaczenie dla wyjaśnienia i głębszego zrozumienia mechanizmów stojących za fenomenami energii subtelnej, włączając w to wiele zaobserwowanych fenomenów uzdrawiania”.

Metoda Dwupunktu i pracy z energią kosmiczną (2p)

Dr Richard Bartlett stworzył swojego rodzaju styl eklektyczny innowacyjnego uzdrawiania oparty przede wszystkim na kwantowym postrzeganiu rzeczywistości, którego sedno oparte jest na pracy z Matrycą energetyczną.

Zapraszam na kurs stopnia podstawowego Metody Dwupunktu, którego celem jest praktyczne nauczenie czym jest kwantowa świadomość, jaka jest w niej rola imaginacji oraz jak wzbudzać pole serca u opornych. 

 

Kurs Metoda Dwupunktu 2p oferujemy w wersji online

Cena: 370 zł

- kurs składa się z materiałów tekstowych omawiających aspekty zdrowia, relacji, statusu społecznego i stanu posiadania. Wzbogacony jest o wiele prezentacji, podczas których nasi trenerzy prezentują poszczególne techniki. To jeden z najbardziej rozbudowanych kursów- dla ciebie i twojego dobra.

Zgłoszenie

- kurs dzienny- poda datę kursu
- kurs eksternistyczny online- pozostaw pole puste

Program kursu

 • kwantowy paradygmat uzdrawiania
 • aktywizacja Pola Serca 
 • techniki i technologie Dwupunktu
 • przestrzeń uzdrawiania
  • odzyskiwanie duszy
  • uzdrawianie relacji w związkach i relacjach (rodzice, partnerzy, dzieci, inni)
  • uzdrawianie karmy
  • uzdrawianie konkretnych jednostek chorobowych
  • praca na odległość

Artykuły dodatkowe:

fizyka kwantowa dla opornych

Zgłoszenie

- aby wysłać zgłoszenie wypełnij formularz

Facebook
Analytics