pixel Cech NiH Kwantowe poznanie | NLP Coaching Hipnoza- Grzegorz Halkiew (zaświadczenia MEN)

Kwantowe poznanie

Przytłaczająca ilość danych dostępnych w epoce cyfrowej wprowadziła nowe sposoby przetwarzania informacji. Czasochłonne zbieranie danych oraz techniki analizy, a także liniowe modele przewidywania przyszłości okazały się nieadekwatne w złożonych, nieliniowych organizacjach. Potrzebne są nowe procesy podejmowania decyzji. Kwantowe poznawanie jest zdolnością do łączenia się z informacją, zawartą w polu kwantowym. Umiejętność ta łączy ludzi z ich wewnętrznymi systemami kierowania, z ich intuicją, i umożliwia im uczenie się świata z introspekcji.

E. Langer, profesor psychologii Uniwersytetu Harvarda, rozwija teorię świadomego podejmowania decyzji[1]. Badania E. Langer sugerują, że gromadzenie informacji nie zawsze prowadzi do lepszych decyzji. Jest przekonana, że większość organizacji koncentruje się na niemożliwej do realizacji redukcji niepewności w efekcie gromadzenia olbrzymich ilości informacji. E. Langer postrzega to jako zbyteczne działania, ponieważ ilość informacji, która mogłaby być potrzebna do podjęcia nawet najprostszych decyzji, jest nieskończona. Teoria E. Langer koncentruje się raczej na byciu świadomym niż gromadzeniu informacji. Twierdzi, że pewność może być słabą stroną. Gdy ludzie są pewni, często przestają być uważni. Pewność wspiera bezmyślność. Z drugiej strony, niepewność utrzymuje ludzi w czujności, zarówno wobec zewnętrznego stymulatora, jak i wobec ich własnych intuicji.

H. Maynard i S. Mehrtensuważają, że procesy intuicyjnego podejmowania decyzji wkrótce zastąpią logikę liniową, podobnie jak technologia cyfrowa zastąpiła systemy analogowe[2]. I. Parikh sugeruje, że ilość dostępnych danych powoduje wzrastającą zależność od intuicji. I. Parikh komentuje: „Nadążanie za zmianą stało się już prawie niemożliwe i staje się coraz trudniejsze, nawet w czasach, gdy coraz więcej ludzi wykorzystuje więcej innowacyjnych technik poszukujących sposobów adaptowania i polepszania swych metod, materiałów oraz stylów i systemów zarządzania. Tak jak Czerwona Królowa Alicji, dobrze poinformowany menadżer musi się poruszać tak szybko, aby mógł pozostawać w tym samym miejscu; a wyjście na czoło oznacza jeszcze szybsze poruszanie się. A więc jest to główny obszar, w którym intuicyjne kierowanie może odgrywać coraz ważniejszą rolę w codziennych działaniach pracowników XXI. wieku. Intuicja nie jest świadomym racjonalnym procesem ani liniowym procesem wyodrębniania części oraz algorytmicznym procesem podejmowania decyzji. Zdolność do przeszukiwania olbrzymich ilości informacji bez wcześniej określonego planu, przy zachowaniu umiejętności rozpoznawania istotnych danych, może stać się jedynym sposobem, w jaki menadżerowie przyszłego stulecia będą w stanie walczyć z konkurencją”[3].

Organizacje kwantowe nie tylko uznają wartość poznania intuicyjnego, ale także pozostawiają czas na wyciszenie się w codziennych działaniach. Poeta korporacyjny D.Whyte uważa, że „nasza zdolność do poznawania kreatywnego, niezależnie czy przy naszym biurku, w hali produkcyjnej czy przy niezapisanej jeszcze kartce papieru, zależy od naszej zdolności do zamieszkania na nie odkrytych obszarach milczenia. Jeżeli poważnie podchodzimy do ducha pracy, a kreatywność podtrzymuje żywot smutnej pracy, każdy z nas musi stanąć przed odpowiedzią na pytanie o ciszę i kontemplację w miejscu pracy”[4].

Organizacje kwantowe mogą organizować pokoje do medytacji, klasy tai-chi, przerwy na jogę, konsultacje feng-shui oraz wykorzystywać procesy przyspieszające uczenie się w celu rozwoju zdolności intuicji wśród swych członków[5]. Organizacje kwantowe są miejscami, gdzie umiejętność poznawania raczej niż tytułowania lub zatrudniania na etacie, daje prawo do przewodzenia. Organizacje te wykorzystują jawność praktyk zarządzania („open book management practices”) do swobodnego dzielenia się informacją pomiędzy węzłami sieci, podczas gdy, w tym samym czasie, rozwijają zdolności każdego pracownika do uczenia się z introspekcji.


[1] K. McCarthy, 1994, Uncertainty is a blessing, not a bane, APA Monitor, September, 28, s. 28.

[2] H. Maynard, S. Mehrtens, 1993, The fourth wale: Business in the 21st century, San Francisco: Berrett-Koehler, s. 44.

[3] J. Parikh, 1994, Intuition: The new frontier of management, Oxford: Blackwell Business, s. 16.

[4] D. Whyte, 1994, The heart aroused: Poetry and the preservation of the soul In corporate America, New York: Doubleday, s. 98-99.

[5] M. J. Gill & D. Meier, 1989, Accelerated learning takes off, Training and Development Journal, January, 63-65. C. Rose & M. Nicholl, 1997, Accelerated learning for the 21st centrury, New York: Delacorte Press.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Facebook
Analytics