pixel Cech NiH Kwantowe odczuwanie | NLP Coaching Hipnoza- Grzegorz Halkiew (zaświadczenia MEN)

Kwantowe odczuwanie

Kwantowe odczuwanie jest zdolnością odczuwania, że jest się żywym i pełnym energii, niezależnie od tego, jakie zadanie jest do wykonania. W terminach teorii organizacji oznacza to zdolność do utrzymywania motywacji. Teoretycy kwantowi odkryli, że podstawowym składnikiem wszechświata jest energia. Ponadto na poziomie subatomowym, nie brakuje energii. Ilość energii we wszechświecie jest tak duża, że aż niepoliczalna[1]. Równanie Einsteina E=mc2 zakłada, że energia, zawarta w materii, równa się masie materii zwielokrotnionej o prędkość światła do kwadratu. Z tego powodu nawet najmniejsza cząsteczka materii zawiera olbrzymi potencjał skondensowanej energii. Ponieważ ludzie składają się z tych samych cząsteczek subatomowych, co reszta wszechświata, oni również są wiązkami ukrytej energii.

Kiedy elektrony w obrębie atomu są wzbudzone, przenoszą się na wyższą orbitę energetyczną oddalając się od jądra atomu. Zwiększają częstotliwość i amplitudę fal elektromagnetycznych wykorzystywanych w procesie wzbudzania, co powoduje znaczny wzrost ilości uwolnionej energii[2]. Jest to istota teorii elektrodynamiki kwantowej (QED), która doprowadziła do wielu odkryć naukowych, a jednym z nich jest technologia laserowa. Lasery są zasilane przez naładowane atomy, które magazynują energię świetlną, kiedy są wzbudzane, a następnie uwalniają tę energię w postaci wysokoenergetycznego światła. Fotony w świetle laserowym osiągają wysoką spójność. Spójność promienia laserowego sprawia, że światło z lasera może podróżować dalej i pozostawać jaśniejsze niż jakiekolwiek inne znane źródło światła. Spójna, skoncentrowana energia jest najpotężniejszą znaną energią[3].

Badania Institute of HeartMath sugerują, że ludzka energia może być wzbudzana w podobny sposób, a serce jest podstawowym źródłem energii dla systemu energetycznego, jakim jest umysł/ciało[4]. Negatywne emocje (np. frustracja, strach, złość lub stres) powodują osłabienie spójności fal elektromagnetycznych serca oraz powodują, że system umysł/ciało traci energię. Pozytywna energia (np. miłość, troska, współczucie i docenianie) powoduje wzrost regularności tych fal, czego efektem jest synchronizacja fal (nakładanie się fal) serca i mózgu[5]. Synchronizacja fal serca/umysłu tworzy istotne zmiany w autonomicznym systemie nerwowym, który kontroluje funkcje hormonalne. Zmiany te są powiązane z odczuciami wzrastającego spokoju i twórczości, jak również podwyższenia poziomu energetycznego. Nakładanie się fal serca/umysłu także pozytywnie wpływa na funkcje poznawcze[6].

Organizacje kwantowe wzbudzają ludzką energię, podobnie jak fizycy wzbudzają elektrony. Wykorzystują mobilizującą siłę pozytywnych emocji do osiągania spójności i motywują swych członków, aby zachęcali serca do pracy, podobnie jak zachęcają umysły. Radosne świętowanie zintegrowane jest z codziennymi działaniami operacyjnymi, a obrzędy i rytuały budują pozytywne uczucia przez utrzymywanie pracowników w koncentracji na celach i wartościach organizacyjnych. Członkowie organizacji kwantowych uważają, że uczucia są dosłownie energią w ruchu (e-mocją), a systemy energetyczne umysł/ciało są zasilane lub wyczerpywane z każdym dostrzegalnym wyborem. Członkowie stają się mistrzami sztuki transformowania, dzięki wykorzystywaniu umiejętności kwantowego odczuwania. Wybierają postrzeganie wszystkich wydarzeń przez pozytywne soczewki, a czyniąc tak, wytwarzają wyższy poziom witalności. Nie patrzą na złe strony, ale na dobre. Organizacje kwantowe wykraczają poza nominalne nagrody i kary, i wykorzystują energię ludzkiego serca. Sieć al.-Kaida jest wyraźnym przykładem motywacyjnej siły pasji i celu.


[1] C. Shelton, 1999, Quantum leaps, Boston: Butterworth-Heinemann s. 53.

[2] G. Zukav, 1979, The dancing wu li masters: An overview of the new physics, New York: Bantam Books, s. 22.

[3] C. Shelton, 1999, Quantum leaps, Boston: Butterworth-Heinemann, s. 56.

[4] D. Childre, 1996, Cut-thru: Achieve total security and maximum energy, Boulder Greek, CA: Planetary Publications, s. 70.

[5] IHM Research Update, 1995, Boulder Greek, CA: Institute of HeartMath, Vol. 2, No. 1., s. 3.

[6] C. Shelton, 1999, Quantum leaps, Boston: Butterworth-Heinemann, s. 58-59.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Facebook
Analytics