pixel Cech NiH Kwantowe działanie | NLP Coaching Hipnoza- Grzegorz Halkiew (zaświadczenia MEN)

Kwantowe działanie

Na poziomie kwantowym wszechświat funkcjonuje jak wysoce złożona, interaktywna sieć. Kwantowa zasada nierozłączności pokazuje, jak dwie subatomowe cząsteczki, które wchodzą ze sobą w interakcje, pozostaną połączone, niezależnie od ich przyszłego jednostkowego położenia[1]. Konsekwentnie, każda zmiana w jednej cząsteczce równocześnie wpływa na drugą – (nielokalna przyczynowość). Zasada nierozłączności doprowadziła do zadziwiającego rozwoju technologii, jak prototypy komputerów kwantowych z prawie niewyobrażalnymi zdolnościami. Zasada ta ma także potencjalnie ogromny wpływ na ludzkie zachowania. J. Gribbin wyjaśnia: „One [badania naukowe] pokazują, że cząsteczki, które weszły w interakcję, pozostają w pewnym sensie częścią pojedynczego systemu, który odpowiada za przyszłe wzajemne interakcje. W zasadzie, wszystko, co widzimy, dotykamy i czujemy powstało ze zbioru cząsteczek, które były w interakcjach ze sobą od początku, do Wielkiego Wybuchu, podczas którego powstał wszechświat, w takiej formie, w jakiej go znamy. Atomy w moim ciele składają się z cząsteczek, które były kiedyś w kosmicznej kuli ognistej do cząsteczek, które są teraz częścią odległej gwiazdy i do cząsteczek, które składają się na ciało jakiegoś żywego organizmu na pewnej odległej, nie odkrytej jeszcze planecie. W istocie, cząsteczki, które składają się na moje ciało były kiedyś zbliżone i wchodziły w interakcje z cząsteczkami, które składają się na twoje ciało”[2].

Wszystko jest wzajemnie powiązaną częścią wielkiej kosmicznej sieci. To, co jest znane całości, jest znane każdej części, a to, co jest znane każdej części, jest znane całości. Wszechświat jest bardziej hologramem niż, jak chciał Newton, wielką przypominającą zegar maszyną[3].

Kwantowe działanie jest zdolnością do działania z taką (tą) świadomością. W szczególności, jest to zdolność do działania z troską o całość – siebie, innych, społeczeństwo, planetę. Kiedy członkowie organizacji wykorzystują umiejętność kwantowego działania, podejmują wybory, które są dobre dla nich, innych organizacji i całego rodzaju ludzkiego. Zgodnie z zasadą nierozłączności każdy odpowiedzialny wybór wpływa także na przyszłe wybory innych. Gdy ludzie wybierają uprzejmość, współczucie, integralność, wtedy, słowami D. Zohar[4] „zaczynają grać kwantową kostką”, zwiększając prawdopodobieństwo, że inni będą postępować podobnie.

M. Wheatley wyjaśnia: „Lokalne działanie pozwala nam pracować zgodnie z ruchem i przepływem równoczesnych wydarzeń w obrębie tego małego systemu. Dużo bardziej prawdopodobne jest, że zostaniemy zsynchronizowani z systemem, a przez to będzie miał on wpływ. Jednak te niewielkie zmiany, powodują zmianę dużych systemów, nie dlatego, że są one zbudowane jedne na drugich, ale dlatego, że są częścią niepodzielnej całości, która jednoczy (integruje) wszystkie części. Nasze działania jako część jednej całości, tworzą nielokalne przyczyny, które pojawiają się daleko od nas”[5].

Kwantowa zasada nierozłączności przenosi społeczną odpowiedzialność na nowy poziom o strategicznej wadze. Jeśli wszystko we wszechświecie jest misternie powiązane, wtedy każdy uczynek musi w pewien sposób wpływać na tego, który go dokonał. Dlatego im więcej organizacja podejmuje społecznie odpowiedzialnych działań, tym więcej wraca do niej. C. Shelton komentuje: „Jeśli chcemy sukcesu w naszych organizacjach (lub w indywidualnych życiach), zaczynajmy od hojnego dawania. Im więcej damy naszym interesariuszom, tym więcej otrzymamy z powrotem w skorelowanym wszechświecie. Nasze tzw. społecznie odpowiedzialne wybory (np. terminowe płacenie rachunków, traktowanie z szacunkiem pracowników, dostawców i klientów, dbanie o zasoby środowiska) wiążą się, w rzeczywistości, ze zdrowym rozsądkiem. W zsynchronizowanym wszechświecie działania te są katalizatorem dla pozytywnych relacji”[6].

Sieć al.-Kaida wydaje się nie rozumieć tej zasady. Gdyby rozumiała, wiedziałaby, że jej działania powodowane złymi intencjami, mogą ewentualnie zostać skierowane przeciwko nim. W rzeczywistości, wytrzymałość sieci została całkowicie osłabiona przez jej destruktywne wartości. Aby organizacja sieciowa mogła działać w długim okresie, musi rozpoznać swoje powiązania z większym systemem i dokonywać odpowiedzialnych wyborów, które będą dobre dla całości. „Wszystkie rzeczy są powiązane, tak jak krew, która jednoczy jedną rodzinę. Człowiek nie układa sieci życia. On jest całkowicie w nią wpleciony. Cokolwiek robi wobec sieci, to robi to wobec siebie”[7].


[1] A. Goswami, 1995, Goswami self-aware universe, New York: G. P. Putnam, s. 116-117.

[2] J. Gribbin, 1984, Schrodinger`s kittens and the search for reality, New York: Little, Brown, s. 229.

[3] Czy wszechświat jest hologramem? Zob. J. D. Bekenstein, Informacja w holograficznym wszechświecie, 2003, Świat Nauki, nr 9. Przyp. tłum.

[4] D. Zohar, 1990, The quantum self: Human nature and consciousness defined by the new physics, New York: Wiliam Morrow, s. 198.

[5] M. Wheatley, 1992, Leadership and the new science, San Francisco: Berrett-Koehler, s. 42.

[6] C. Shelton, 1999, Quantum leaps, Boston: Butterworth-Heinemann, s. 109.

[7] C. Shelton, 1999, Quantum leaps, Boston: Butterworth-Heinemann, s. 100.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Facebook
Analytics