pixel Cech NiH Egzamin mistrzowski | NLP Coaching Hipnoza- Grzegorz Halkiew (zaświadczenia MEN)

Egzamin mistrzowski

Izba Rzemieślników dopuszcza do egzaminu mistrzowskiego osoby, które spełniłnią poniższe warunki: 1/. posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którym zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazialnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej; 2/. przez okres co najmniej sześciu lat w ramach samodzielnie prowadzonej działalnośći gospodarczej wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin, i posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazialnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej; 3/. posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej; 4/. posiada tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu mistrza co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej; 5/. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie, w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz po uzyskaniu tytuł zawodowego co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin; 6/. posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdają egzamin. Tryb przeprowadzania egzaminu mistrzowskiego jest podobny jak przy egzaminie czeladniczym i wynika z Rozporządzenia MEN z dnia 12.10.2005 r. DZ.U. 215, poz. 1820 z dn. 31.10.2005 r.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Facebook
Analytics