pixel Cech NiH Podsumowanie | NLP Coaching Hipnoza- Grzegorz Halkiew (zaświadczenia MEN)

Podsumowanie

XXI-wieczna, nieustannie zmieniająca się, misternie powiązana globalna ekonomia stawia wyzwania organizacjom, zmieniając ich mechanistyczne hierarchie w bardziej organiczne struktury sieciowe. Mechanistyczne postrzeganie świata ze swoim naciskiem na przewidywanie i kontrolę jest rażąco nieadekwatne. Nowe nauki dostarczają nowych metafor, które opisują organizacje adekwatnie do ich możliwości. Pojęcia, takie jak emergencja i samoorganizacja przywołują raczej obrazy organizacji jako żywych systemów niż maszyn. Aby przekształcić mechanistyczne struktury organizacyjne w organiczne sieci, potrzebne są nowe umiejętności. Siedem kwantowych umiejętności – postrzeganie, myślenie, odczuwanie, poznawanie, działanie, zaufanie i bycie – umożliwia członkom organizacji wykorzystanie swoich pasji do osiągania organizacyjnych celów.

Umiejętności te działają (są) zależnie. Rys. 2 przedstawia związki zachodzące między nimi. W rzeczywistości, związki te są sercem modelu. Podstawowym założeniem modelu jest pozytywna korelacja między jakością relacji, wszystkimi interesariuszami a wymiernym sukcesem organizacji. Przytaczane badania popierają tę tezę (Collins & Porras, Haney, Peters & Waterman, Pfeffer & Sutton), potrzebne są jednak dalsze badania, szczególnie koncentrujące się na organizacji z innowacyjnymi strukturami sieciowymi. Przykładami organizacji organicznych z unikalną siecią struktur wartych dalszego badania są Semco w Sao Paulo w Brazylii oraz internetowa firma E-Bay.

 

 

Rys. 2. Model umiejętności kwantowych

 

Model umiejętności kwantowych zaprezentowany na rys. 2. przedstawia wzajemne relacje między 7 umiejętnościami kwantowymi. Trzy umiejętności reprezentowane są na odwróconym trójkącie – kwantowe postrzeganie, myślenie i odczuwanie. Są one przede wszystkim w swej naturze psychologiczne. Pozostałe umiejętności powiązane są w zwykłym trójkącie – kwantowe poznanie, działanie i zaufanie, które są umiejętnościami duchowymi. Centralne miejsce zajmuje kwantowe bycie, które jest powiązane z każdą z kwantowych umiejętności. Jego centralna pozycja wskazuje, że relacje są sercem tego modelu.

 

         Podczas gdy literatura w coraz większym stopniu sugeruje, że mechanistyczne struktury organizacyjne są nieadekwatne do dzisiejszego złożonego, globalnego otoczenia raczej mało prawdopodobne jest, że zmienią się struktury zanim zmienią się ludzie. Aby ludzie zmienili się muszą zmienić swoje zachowania i przekonania. Tworzenie kwantowych organizacji sieciowych jest pracą do wykonania wewnątrz. Parafrazując słowa Gandhi`ego „każdy z mas musi być zmianą, którą pragnie zobaczyć”. My wszyscy, akademicy i praktycy musimy kształtować te kwantowe umiejętności, pomagając dzięki temu przekształcać nasze własne organizacje w sieci pasji i celu.


 

Literatura

Baber A. & Waymon L., 1997, Smart networking: How to turn contacts into cash, clients, and career success, Dubuque, IA: Kendall/Hunt.

Bolman L. & Deal T., 1997, Reframing organizations, San Francisco: Jossey-Bass.

Brown T., 1993, The new science of leadership, Industry Week, January 18, 14-22.

Capra F., 1982, The turning point: Science, society, and the rising culture, New York: Simon and Schuster.

Capra F., 1983, The tao of physics, Boulder: Shambhala.

Childre D., 1996, Cut-thru: Achieve total security and maximum energy, Boulder Creek, CA: Planetary Publications.

Collins J. & Porras J., 1994, Built to last: Successful habits of visionary companies, San Francisco: Harper Row.

Cooperrider D., Sorensen P., Whitney D. & Yaeger T. (eds.), 2000, Apppreciative inquiry: Rethinking human organization toward a positive theory of change, Champaign, IL: Stripes.

Csikszentmihalyi M., 1990, Flow: The psychology of optimal experience, New York: Harper Collins.

Darling J. and Fogliasso C. 1997, Conflict management in the small business firm, Journal of Contemporary Business Issues, Vol. 5, No. 1, 1-11.

Darling J. and Fogliasso C. 1999, Conflict management across cultural boundaries: A case analysis form a multinational bank, European Business Review, 99: 383-392.

Gill M. J. & Meier D., 1989, Accelerated learning takes off, Training and Development Journal, January, 63-65.

Gribbin J., 1984, In search of Schroedinger`s cat: Quantum physucs and reality, New York: Bantam Books.

Gribbin J., 1995, Schroedinger`s kittens and the search for reality, New York: Little, Brown.

Goswami A., 1995, The self-aware universe, New York: G. P. Putnam.

Haney J. L., 2002, Making culture pay: Solving the puzzle of organizational effectiveness, Lee`s Summit, MO: Book Works Publishing.

Hock D., 1999, Birth of the chaodic age, San Francisco: Berrett-Koehler.

IHM Reaearch Update, 1995, Boulder Creek, CA: Institute of HeartMath, Vol. 2, No. 1.

Jacobs R., 1994, Real time strategic change: How to involve an entire organization in fast and far-reaching change, San Francisco: Berrett-Koehler.

Kauffman S., 1995, At home in the universe, New York, Oxford University Press.

Kilmann R., 2001, Quantum organizations, Palo Alto: Davies-Black.

Maynard H. & Mehrtens S., 1993, The fourth wave: Business in the 21st century, San Francisco: Berrett-Koehler.

McCarthy K., 1994, Uncertaity in a blessing, not a blame, APA Monitor, September, 28.

Morgan G., 1998, Images of organization, San Francisco: Berrett-Koehler.

Owen H., 1997, Expanding our now: The story of open space technology, San Francisco: Berrett-Koehler.

Parikh J., 1994, Intuition: The new frontier of management, Oxford: Blackwell Business.

Peters T. J. & Waterman R. H., 1982, In search of excellence: Lessons from America`s best run companies, New York: Harper and Row.

Prigogine I. & Stengers I., 1984, Order out of chaos: Man`s new dialogue with nature, Boulder: Shambhala.

Robbins S., 2001, Organizational behavior, Upper Saddle River, NY: Prentice Hall.

Rose C & Nicholl M., 1997, Accelerated learning for 21st century, New York: Delacorte Press.

Senge P., 1990, The fifth discipline, New York: Doubleday.

Shelton C., 1999, Quantum leaps, Boston: Butterworth-Heinemann.

Shelton C. & Darling J., 2001, The quantum skills model in management: A new paardigm to enhance effective leadership, The Leadership and Organization Development Journal, 22(6): 264-273.

Stewart T. A., 2001, America`s secret weapon, Business 2.0., December, 58-68.

Wade J., 1996, Changes of mind, Albany, NY: State University of New York Press.

Weisbord M. & Janoff S., 1995, Future search: An action guide to finding common ground in organizations and communities, San Francisco: Berrett-Koehler.

Wheatley M., 1992, Leadership and the new science, San Francisco: Berrett-Koehler.

Wheatley M. & Kellner-Rogers M., 1996, A simpler way, San Francisco: Berrett-Koehler.

Whyte D., 1994, The heart aroused: Poetry and the preservation of the soul in corporate America, New York: Doubleday.

Wolf F. A., 1989, Taking the quantum leap, New York: Harper and Row.

Zohar D., 1997, Rewriting the corporate brain, San Francisco: Berrett-Koehler.

Zohar D., 1990, The quantum self: Human nature and consciousness defined by the new physics, New York, William Morrow.

Zohar D. & Marshall I., 1994, The quantum society, New York: William Morrow.

Zukav G., 1979, The dancing wu li masters: An overview of the new physics, New York: Bantam Books.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Facebook
Analytics